Adresa

Str.Brestei nr.16, CP: 200420, Craiova, jud. Dolj


Birou Executori:

tel/fax: 0251 421.379


Ivanovici C. Constantin:
tel: 0740.035.450


Ivanovici Dragos Theodor:
tel: 0744.594.480


office@ivanovici.ro

Onorarii / Taxe

 

Partea care solicita îndeplinirea unui act sau aunei activitati care intereseaza executarea silita, este obligata sa avanseze cheltuielile necesare în acest scop.

Pentru actele si activitatile dispuse din oficiu cheltuielile se avanseaza de catre creditor.

Cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt in sarcina debitorului urmarit, in afara cazului cand creditorul a renuntat la executare sau daca prin lege se prevede altfel.

De asemenea, debitorul va fi tinut sa suporte cheltuielile de executare facute dupa inregistrarea cererii de executare si pana la data realizarii obligatiei stabilite in titlul executoriu prin executare voluntara.

Modalitati de plata:

- în cazul executarilor silite directe (punere în posesie, granituire, servitute, predarea unor bunuri determinate dispusa prin hotarâre judecatoreasca, incredintarea minorului) onorariile se stabilesc de comun acord cu executorul judecatoresc în functie de complexitatea punerii în practica a obligatiilor înscrise în titlul executoriu, acestea putând fi achitate atât integral cât si esalonat în functie de posibilitatile financiare

- în cazul executarii silite indirecte (pentru recuperarea unei sume de bani) ce poate fi realizata prin poprire, urmarirea bunurilor mobile sau a celor imobile ale debitorului (datornicului, celui cazut în pretentii), onorariul se va stabili de comun acord, atat sub aspectul cuantumului, cat si sub aspectul modalitatii de plata, in limitele minimale si maximale prevazute de Ordinul M.J. nr. 2550/14.11.2006.

Conturile în care pot fi platite onorariile datorate Biroului, taxele judiciare de timbru, taxele extrajudiciare, precum si cuantumurile acestora pot fi comunicate, de la caz la caz, de catre personalul Biroului Executorilor Judecatoresti Asociati IVANOVICI SI IVANOVICI.